Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gawrych-Ruda gmina Suwałki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2013-04-16 Data wydania: 2013-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/245/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:24
Data ogłoszenia: 2009-06-03 Data wydania: 2009-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/233/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/323/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w gminie Suwałki.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:43:05