Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biała Woda gmina Suwałki, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.34.2017.EC Wojewody Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XXIX/244/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w gminie Suwałki1


2