Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Olmonty gmina Juchnowiec Kościelny, podlaskie


Data ogłoszenia: 2012-08-28 Data wydania: 2012-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/172/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Izabelin
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:16
Data ogłoszenia: 2011-09-01 Data wydania: 2011-08-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Wschód
Data dodania do bazy: 2011-09-01 20:36:20
Data ogłoszenia: 2011-06-24 Data wydania: 2011-05-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Wschód
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:42:51
Data ogłoszenia: 2011-06-24 Data wydania: 2011-06-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.73.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Wschód oraz części załącznika Nr 1 do wskazanej wyżej uchwały
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:42:51
Data ogłoszenia: 2011-06-17 Data wydania: 2011-05-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty Zachód)
Data dodania do bazy: 2011-06-17 19:39:21