Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kleosin gmina Juchnowiec Kościelny, podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-12-19 Data wydania: 2017-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:42
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2013-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:06
Data ogłoszenia: 2013-05-24 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.35.2013.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2013r. stwierdzam nieważność stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:10