Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kleosin gmina Juchnowiec Kościelny, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)