Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ławnica gmina Tuszów Narodowy, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.78.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Ławnica1


2