Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Tuszów Narodowy, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2014-12-24 Data wydania: 2014-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jaślany 1/2014”
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:43
Data ogłoszenia: 2014-12-10 Data wydania: 2014-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Grochowe 1/2014”
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:21
Data ogłoszenia: 2013-04-17 Data wydania: 2013-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/205/2013 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej położonych w miejscowości Ławnica
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:18
Data ogłoszenia: 2013-04-15 Data wydania: 2013-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/204/2013 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi położonych w miejscowości Grochowe – I etap
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:18
Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.77.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Grochowe
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:06
Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.78.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Ławnica
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:06
Data ogłoszenia: 2010-05-21 Data wydania: 2010-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/289/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi w miejscowościach Sarnów i Czajkowa.
Data dodania do bazy: 2011-05-11 19:05:00
Data ogłoszenia: 2010-05-21 Data wydania: 2010-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/289/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi w miejscowościach Sarnów i Czajkowa.
Data dodania do bazy: 2011-05-11 19:05:00
Data ogłoszenia: 2010-05-05 Data wydania: 2009-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/257/2009 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno – usługowej w Maliniu uchwalonego uchwałą Nr XX/173/05 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 25 lutego 2005 roku.
Data dodania do bazy: 2011-06-08 19:46:00
Data ogłoszenia: 2010-05-05 Data wydania: 2009-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/258/2009 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Błonie” w miejscowości Malinie uchwalonego uchwałą Nr XX/174/2005 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 25 lutego 2005 roku.
Data dodania do bazy: 2011-06-09 22:28:00