Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czajkowa gmina Tuszów Narodowy, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2010-05-21 Data wydania: 2010-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/289/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi w miejscowościach Sarnów i Czajkowa.
Data dodania do bazy: 2011-05-11 19:05:00
Data ogłoszenia: 2010-02-25 Data wydania: 2010-02-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911-25/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2010r. dotyczące uchwały Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXXIV/269/2009 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi w miejscowości Sarnów i Czajkowa
Data dodania do bazy: 2011-03-06 17:29:00