Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Grochowe gmina Tuszów Narodowy, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2014-12-10 Data wydania: 2014-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Grochowe 1/2014”
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:21
Data ogłoszenia: 2013-04-15 Data wydania: 2013-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/204/2013 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi położonych w miejscowości Grochowe – I etap
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:18
Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.77.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Grochowe
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:06