Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zaborze gmina Oświęcim, małopolskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.35.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Zaborze – w zakresie: części § 5 ust. 1 pkt 13 w zakresie słów: „budynkami” oraz w zakresie słów: „lub terenu inwestycji”; § 9 ust. 1; części § 10 pkt 2 w zakresie słów: „w liniach rozgraniczających”

Pliki związane z dokumentem:

lp. opis rodzaj wielkość pobierz
1 treść dokumentu pdf 0.12 MB