Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Poręba Wielka gmina Oświęcim, małopolskie


Data ogłoszenia: 2013-05-27 Data wydania: 2012-12-12
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:18:24
Data ogłoszenia: 2013-05-13 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/292/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej (w części dotyczącej dostosowania § 13 pkt 3 do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych /Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675/).
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:25
Data ogłoszenia: 2010-07-02 Data wydania: 2010-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/357/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Poręba Wielka w rejonie ulicy Przedzieleń, Wadowickiej i Nowy Świat
Data dodania do bazy: 2011-02-10 22:03:00
Data ogłoszenia: 2010-05-25 Data wydania: 2010-05-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/354/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 maja 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej.
Data dodania do bazy: 2011-06-09 20:56:00