Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zaborze gmina Oświęcim, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/233/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim w części miejscowości Grojec, Rajsko i Zaborze
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:34
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/132/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Borowiec i Grojecka
Data dodania do bazy: 2015-12-21 21:20:18
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.35.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Zaborze – w zakresie: części § 5 ust. 1 pkt 13 w zakresie słów: „budynkami” oraz w zakresie słów: „lub terenu inwestycji”; § 9 ust. 1; części § 10 pkt 2 w zakresie słów: „w liniach rozgraniczających”
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:39:56
Data ogłoszenia: 2014-09-15 Data wydania: 2014-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Zaborze
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:50