Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zaborze gmina Oświęcim, małopolskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.35.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Zaborze – w zakresie: części § 5 ust. 1 pkt 13 w zakresie słów: „budynkami” oraz w zakresie słów: „lub terenu inwestycji”; § 9 ust. 1; części § 10 pkt 2 w zakresie słów: „w liniach rozgraniczających”

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze WN-II.4131.1.35.2014

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2014-10-09 2014-09-30 2014-10-20 08:39:56

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda małopolskie oświęcimski Oświęcim

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2014 0 5601

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 małopolskie oświęcimski Oświęcim Zaborze wieś