Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zalesiaki gmina Działoszyn, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVI/299/10 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 674, 675/2, 676/2, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 położonych w Zalesiakach1


2


3


4


5


6


7