Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Działoszyn gmina Działoszyn, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/225/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Działoszyn
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:36
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Zamkowej i ul. Żurawiej w miejscowości Działoszyn
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:44
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 76, 77, 78 położonych w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:36
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/159/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 461 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:36
Data ogłoszenia: 2015-11-02 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 212 położonej w obrębie 3 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:38
Data ogłoszenia: 2015-11-02 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 804, 805, 806, 807, 808 położonych w obrębie geodezyjnym Raciszyn oraz w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 47/5 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:38
Data ogłoszenia: 2015-10-22 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/87/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 108 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:49
Data ogłoszenia: 2015-09-16 Data wydania: 2015-07-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 79/1, 79/2 położonych w obrębie 1 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:48:52
Data ogłoszenia: 2015-09-16 Data wydania: 2015-07-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 514 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:48:52
Data ogłoszenia: 2015-09-14 Data wydania: 2015-07-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem 227 położonej w obrębie 4 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:35