Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zalesiaki gmina Działoszyn, łódzkie


Data ogłoszenia: 2015-09-14 Data wydania: 2015-07-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Zalesiaki
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:24
Data ogłoszenia: 2010-12-03 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/299/10 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 674, 675/2, 676/2, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 położonych w Zalesiakach
Data dodania do bazy: 2011-02-14 18:29:00
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/189/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn dla fragmentów wsi Zalesiaki i Raciszyn
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57