Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Działoszyn, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/225/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Działoszyn
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:36
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Zamkowej i ul. Żurawiej w miejscowości Działoszyn
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:44
Data ogłoszenia: 2016-12-20 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/189/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 665, 668, 720 położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:26
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 674, 675, 676, 677 położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:17
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 665, 668, 720 położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:17
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/159/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 461 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:36
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 76, 77, 78 położonych w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:36
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2585 położonej w obrębie geodezyjnym Raciszyn
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:36:40
Data ogłoszenia: 2015-11-02 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 212 położonej w obrębie 3 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:38
Data ogłoszenia: 2015-11-02 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 804, 805, 806, 807, 808 położonych w obrębie geodezyjnym Raciszyn oraz w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 47/5 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:38