Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Raciszyn gmina Działoszyn, łódzkie


Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2585 położonej w obrębie geodezyjnym Raciszyn
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:36:40
Data ogłoszenia: 2015-10-22 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Raciszyn
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:49
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVIII/386/14 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża wapieni Raciszyn wraz z terenem oddziaływania eksploatacji górniczej i terenami sąsiednimi we wsi Raciszyn w Gminie Działoszyn
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2012-08-20 Data wydania: 2012-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/166/12 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża wapieni „Raciszyn” wraz z terenem oddziaływania eksploatacji górniczej oraz terenami sąsiednimi w części obejmującej działki Nr 843/1 i 845 w Raciszynie
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:52:18
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/187/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża wapieni ,,Raciszyn’’ wraz z terenem oddziaływania eksploatacji górniczej i terenami sąsiednimi we wsi Raciszyn
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/189/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn dla fragmentów wsi Zalesiaki i Raciszyn
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:57