Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sadowiec gmina Działoszyn, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 702/1, 702/2, 703 położonych w obrębie geodezyjnym Sadowiec1


2


3


4


5


6


7


8


9