Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ziębice gmina Ziębice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIII/294/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w południowej części miasta Ziębice.



1


2


3


4


5


6


7


8


9