Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czerńczyce gmina Ziębice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 461/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawze skarg Wojewody Dolnośląskiego i Prokuratora Okręgowego w Świdnicyna uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 lutego 2013 r., nr XXX/227/2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obszaru wsi Rososznica, Czerńczyce, gmina Ziębice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obszaru wsi Rososznica, Czerńczyce, gmina Ziębice
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:35:52
Data ogłoszenia: 2013-05-29 Data wydania: 2012-11-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 588/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skarg Wojewody Dolnośląskiego i Prokuratora Okręgowego w Świdnicyna uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach nr XVIII/130/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obszaru wsi Rosocznica, Czerńczyce, gmina Ziębice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2012-07-20 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obszaru wsi Rososznica, Czerńczyce, gmina Ziębice
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:05