Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ziębice gmina Ziębice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-04-24 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/294/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w południowej części miasta Ziębice
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:38:04
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/293/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Ziębice
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/294/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w południowej części miasta Ziębice.
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/273/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice obejmującego obszar zawarty między ulicami: Gliwicką, Wałową, Przemysłową, Otmuchowską, a granicą miasta Ziębice (z wyłączeniem ulic: Gliwickiej, Wałowej i Przemysłowej).
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:19
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-09-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/264/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/140/08 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Chrobrego, Kolejową, Wałową, Przemysłową a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej)
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-02-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 582/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach nr IX/54/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Sportową, Wojska Polskiego, Wałową, Kolejową, Chrobrego a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej, Kolejowej, Chrobrego)
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2012-11-20 Data wydania: 2012-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/140/08 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Chrobrego, Kolejową, Wałową, Przemysłową a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej).
Data dodania do bazy: 2012-11-22 13:59:26
Data ogłoszenia: 2012-11-20 Data wydania: 2012-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice – działka nr 933, Obręb Zachód.
Data dodania do bazy: 2012-11-22 13:59:26
Data ogłoszenia: 2012-05-28 Data wydania: 2012-04-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/138/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy linii EE 110 kV
Data dodania do bazy: 2012-05-31 16:37:58
Data ogłoszenia: 2012-05-25 Data wydania: 2012-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kolejowej w Ziębicach (działki nr: 528/11 i 528/29)
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:17:52