Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Ziębice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-04-24 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/294/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w południowej części miasta Ziębice
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:38:04
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 461/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawze skarg Wojewody Dolnośląskiego i Prokuratora Okręgowego w Świdnicyna uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 lutego 2013 r., nr XXX/227/2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obszaru wsi Rososznica, Czerńczyce, gmina Ziębice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 461/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 września 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawze skarg Wojewody Dolnośląskiego i Prokuratora Okręgowego w Świdnicyna uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 lutego 2013 r., nr XXX/227/2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obszaru wsi Rososznica, Czerńczyce, gmina Ziębice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/293/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Ziębice
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/294/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w południowej części miasta Ziębice.
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/273/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice obejmującego obszar zawarty między ulicami: Gliwicką, Wałową, Przemysłową, Otmuchowską, a granicą miasta Ziębice (z wyłączeniem ulic: Gliwickiej, Wałowej i Przemysłowej).
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:19
Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/274/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Henryków
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:19
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-09-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/264/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/140/08 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Chrobrego, Kolejową, Wałową, Przemysłową a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej)
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obszaru wsi Rososznica, Czerńczyce, gmina Ziębice
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:35:52
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obszaru wsi Rososznica, Czerńczyce, gmina Ziębice
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:35:52