Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zawonia gmina Zawonia, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygnatura akt II SA/Wr 62/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 15 ust. 2 uchwały Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011 r. Nr IX/72/2011 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia Nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dla działki nr 569/23 i działki nr 569/221


2


3


4


5