Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zawonia, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-02-23 Data wydania: 2016-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kałowice, gmina Zawonia uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr IV/39/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. dla działki nr 134
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:27:05
Data ogłoszenia: 2015-09-25 Data wydania: 2015-07-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., dla działek nr 219/1 i 220/1 obręb Zawonia
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:19
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 25/15, 25/14 i 25/10 obręb Budczyce
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-07-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 238/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Zawonia nr XXIX/228/2013 z dnia 30 października 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27 obręb Pstrzejowice
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46
Data ogłoszenia: 2014-09-19 Data wydania: 2014-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 192/1 obręb Czeszów
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2014-09-19 Data wydania: 2014-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 459 i 460 obręb Złotów
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/269/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88, 89, 90, 91, 92 obręb Cielętniki
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/270/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dla terenu położonego w północnej części wsi Zawonia
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2014-04-30 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia
Data dodania do bazy: 2014-05-05 08:21:10
Data ogłoszenia: 2014-04-28 Data wydania: 2012-12-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX.153.2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłonowice, gmina Zawonia.
Data dodania do bazy: 2014-04-29 08:14:45