Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tarnowiec gmina Zawonia, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-07-05 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/21/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Zawonia i Tarnowiec, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Zawonia nr III/15/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., dla działki nr 262/3 obręb Zawonia
Data dodania do bazy: 2011-07-05 23:10:05
Data ogłoszenia: 2010-07-15 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/196/09 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Zawonia i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia
Data dodania do bazy: 2011-03-30 19:59:00