Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zawonia gmina Zawonia, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-09-25 Data wydania: 2015-07-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., dla działek nr 219/1 i 220/1 obręb Zawonia
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:19
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/270/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dla terenu położonego w północnej części wsi Zawonia
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2013-09-13 Data wydania: 2013-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, gmina Zawonia
Data dodania do bazy: 2013-09-25 22:15:13
Data ogłoszenia: 2013-08-19 Data wydania: 2013-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/210/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 331 obręb Zawonia
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:35:54
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-04-03
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygnatura akt II SA/Wr 62/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 15 ust. 2 uchwały Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011 r. Nr IX/72/2011 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia Nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dla działki nr 569/23 i działki nr 569/22
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2012-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., dla działek nr 339 i 340
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10
Data ogłoszenia: 2012-09-11 Data wydania: 2012-08-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, gmina Zawonia
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:38:08
Data ogłoszenia: 2012-02-02 Data wydania: 2011-11-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., dla działki nr 569/23 i części działki nr 569/22
Data dodania do bazy: 2012-02-04 10:36:56
Data ogłoszenia: 2012-01-23 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Zawonia i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr III/15/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., dla działki nr 278 obręb Zawonia
Data dodania do bazy: 2012-01-23 19:24:35
Data ogłoszenia: 2011-12-29 Data wydania: 2011-09-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 1 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia przy ulicach Wrzosowej i Piaskowej, gmina Zawonia
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:01:43