Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tarnowiec gmina Zawonia, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/196/09 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Zawonia i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia1