Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Źródła gmina Miękinia, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVIII/388/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Źródła w gminie Miękinia.



1


2


3


4


5


6


7