Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Prężyce gmina Miękinia, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-07-16 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/219/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie Miękinia.
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:04
Data ogłoszenia: 2012-02-08 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/99/11 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie Miękinia.
Data dodania do bazy: 2012-02-09 10:40:21
Data ogłoszenia: 2012-02-08 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/150/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie Miękinia
Data dodania do bazy: 2012-02-09 10:40:21
Data ogłoszenia: 2011-04-28 Data wydania: 2011-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Miękinia z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonego obszaru w granicach miejscowości Lenartowice i Prężyce w gminie Miękinia
Data dodania do bazy: 2011-04-28 21:56:00
Data ogłoszenia: 2011-01-04 Data wydania: 2010-06-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 191/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Miękinia Nr XXXVII/374/09 dnia 26 czerwca 2009 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonego obszaru w granicach miejscowości Lenartowice i Prężyce w gminie Miękinia
Data dodania do bazy: 2011-05-07 22:47:00
Data ogłoszenia: 2009-08-19 Data wydania: 2009-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/374/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonego obszaru w granicach miejscowości Lenartowice i Prężyce w gminie Miękinia
Data dodania do bazy: 2011-02-26 18:04:00