Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Błonie gmina Miękinia, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/318/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Przemysłowy Błonie-Źródła” w gminie Miękinia.
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:27
Data ogłoszenia: 2017-04-07 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.82.8.2017.MC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2017 r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 2 pkt 3 we fragmencie: “obiektów małej architektury i” oraz § 8 ust. 2 pkt 3 we fragmencie: “obiektów małej architektury i” uchwały nr XXVIII/252/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błonie – Clinico” na obszarze w obrębie geodezyjnym Błonie w gminie Miękinia
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:14
Data ogłoszenia: 2017-03-07 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/252/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błonie – Clinico” na obszarze w obrębie geodezyjnym Błonie w gminie Miękinia
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:07
Data ogłoszenia: 2015-01-12 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Błonie i Źródła po północnej stronie drogi krajowej nr 94 – część „A”.
Data dodania do bazy: 2015-02-01 00:44:44
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/328/13 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia na obszarze w obrębie geodezyjnym Błonie
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:47
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2012-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/281/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia na obszarze w obrębie geodezyjnym Błonie
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:27
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/327/13 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w obrębie geodezyjnym Błonie w gminie Miękinia
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:27
Data ogłoszenia: 2013-01-21 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/268/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Błonie w gminie Miękinia w sprawie
Data dodania do bazy: 2013-01-21 21:58:29
Data ogłoszenia: 2011-01-28 Data wydania: 2011-01-21
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Miękini Nr LIV/575/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po południowej stronie drogi krajowej nr 94 w obrębach Błonie i Źródła w gminie Miękinia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 5 z dnia 7 stycznia 2011 r. pod poz. 58.
Data dodania do bazy: 2011-02-10 23:10:00
Data ogłoszenia: 2011-01-07 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/575/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po południowej stronie drogi krajowej nr 94 w obrębach Błonie i Źródła w gminie Miękinia.
Data dodania do bazy: 2011-04-16 18:21:00