Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Źródła gmina Miękinia, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/318/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Przemysłowy Błonie-Źródła” w gminie Miękinia.
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:27
Data ogłoszenia: 2015-09-04 Data wydania: 2015-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/81/15 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Muzycznej i ul. Familijnej w miejscowości Źródła w gminie Miękinia – część ‘’A”
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:37
Data ogłoszenia: 2015-01-12 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Błonie i Źródła po północnej stronie drogi krajowej nr 94 – część „A”.
Data dodania do bazy: 2015-02-01 00:44:44
Data ogłoszenia: 2012-06-04 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/187/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Źródła w gminie Miękinia
Data dodania do bazy: 2012-06-10 23:59:57
Data ogłoszenia: 2011-01-28 Data wydania: 2011-01-21
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Miękini Nr LIV/575/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po południowej stronie drogi krajowej nr 94 w obrębach Błonie i Źródła w gminie Miękinia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 5 z dnia 7 stycznia 2011 r. pod poz. 58.
Data dodania do bazy: 2011-02-10 23:10:00
Data ogłoszenia: 2011-01-07 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/575/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po południowej stronie drogi krajowej nr 94 w obrębach Błonie i Źródła w gminie Miękinia.
Data dodania do bazy: 2011-04-16 18:21:00
Data ogłoszenia: 2009-11-06 Data wydania: 2009-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/410/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 25 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach geodezyjnych Kadłub i Źródła w gminie Miękinia
Data dodania do bazy: 2011-04-27 20:11:00
Data ogłoszenia: 2009-09-03 Data wydania: 2009-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/388/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Źródła w gminie Miękinia.
Data dodania do bazy: 2011-04-21 21:09:00