Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Źródła gmina Miękinia, dolnośląskie

Tytuł dokumentu:

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Miękini Nr LIV/575/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po południowej stronie drogi krajowej nr 94 w obrębach Błonie i Źródła w gminie Miękinia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 5 z dnia 7 stycznia 2011 r. pod poz. 58.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2011r.

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2011-01-28 2011-01-21 2011-02-10 23:10:00

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda dolnośląskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2011 21 271

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 dolnośląskie średzki Miękinia Błonie wieś
2 dolnośląskie średzki Miękinia Źródła wieś