Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Błonie gmina Miękinia, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Miękini Nr LIV/575/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po południowej stronie drogi krajowej nr 94 w obrębach Błonie i Źródła w gminie Miękinia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 5 z dnia 7 stycznia 2011 r. pod poz. 58.1