Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oława gmina Oława, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.494.2011.MW2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 maja 2011 r. nr IX/60/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północno- zachodniego odcinka ul. Ks. Fr. Kutrowskiego i ul. Baczyńskiego w Oławie.1


2


3