Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stanowice gmina Oława, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-11-23 Data wydania: 2016-11-18
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2016r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Oława nr X/61/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:39
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2014-11-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 504/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Oława nr XXXVII/205/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Marcinowice, Stanowice, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Gaj Oławski, Miłonów, Marszowice w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2014-07-11 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVII/407/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
Data dodania do bazy: 2014-07-14 22:33:52
Data ogłoszenia: 2014-01-16 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/358/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2014-01-20 18:28:07
Data ogłoszenia: 2013-06-25 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/205/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Marcinkowice, Stanowice, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Gaj Oławski, Miłonów, Marszowice w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:03
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/211/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:47
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/238/2013 Rady Gminy Oława z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/211/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:47
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/159/2012 Rady Gminy Oława z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:47
Data ogłoszenia: 2011-06-14 Data wydania: 2011-06-09
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Oława Nr X/61/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 213 z dnia 30 sierpnia 2007 r. pod poz. 2557.
Data dodania do bazy: 2011-06-14 23:13:37
Data ogłoszenia: 2010-03-01 Data wydania: 2009-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/315/2009 Rady Gminy Oława z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2011-04-23 22:01:00