Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zakrzów gmina Oława, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-01 Data wydania: 2015-04-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 821/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Oława Nr LXIV/386/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Zakrzów w Gminie Oława
Data dodania do bazy: 2015-10-21 23:15:49
Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIV/386/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Zakrzów w gminie Oława.
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:31
Data ogłoszenia: 2010-12-14 Data wydania: 2010-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/390/2010 Rady Gminy Oława z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Siedlce i Zakrzów w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2011-05-26 21:34:00