Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bystrzyca Kłodzka gmina Bystrzyca Kłodzka, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 836/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XXXII/312/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka - wzdłuż obwodnicy drogowej1


2


3


4


5


6


7


8


9