Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Poręba gmina Bystrzyca Kłodzka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-07-29 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/451/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Poręba – gmina Bystrzyca Kłodzka
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:05
Data ogłoszenia: 2012-08-22 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 55/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr VIII/106/11 z dnia 31 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Poręba – działka nr 633
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01
Data ogłoszenia: 2011-06-02 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/106/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Poręba – działka nr 633
Data dodania do bazy: 2011-06-02 18:51:00