Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bystrzyca Kłodzka gmina Bystrzyca Kłodzka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-26 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/317/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: M. Konopnickiej i 1 Maja
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:43
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:23
Data ogłoszenia: 2014-03-13 Data wydania: 2014-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/539/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:06
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-01-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 836/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XXXII/312/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka - wzdłuż obwodnicy drogowej
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2012-11-05 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/312/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka - wzdłuż obwodnicy drogowej
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27
Data ogłoszenia: 2011-01-05 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego
Data dodania do bazy: 2011-04-06 23:13:00
Data ogłoszenia: 2010-12-01 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/532/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka, wzdłuż obwodnicy drogowej, w obrębach geodezyjnych: Zacisze, część obrębu Niedźwiedna, część obrębu Zabłocie oraz część obrębu Pławnica
Data dodania do bazy: 2011-06-01 21:59:00
Data ogłoszenia: 2009-11-05 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/405/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej
Data dodania do bazy: 2011-06-01 21:30:00
Data ogłoszenia: 2009-11-05 Data wydania: 2009-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/416/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej
Data dodania do bazy: 2011-03-25 19:49:00
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2008-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/320/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulic: Strażackiej, Osiedlowej i Wojska Polskiego
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59