Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec gmina Bolesławiec, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIX/407/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec



1


2


3


4


5


6


7


8


9