Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rakowice gmina Bolesławiec, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-14 Data wydania: 2016-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/92/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, Otok
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:22
Data ogłoszenia: 2011-10-06 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakowice, w części dotyczącej działek nr: 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4 i 269
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:33:19
Data ogłoszenia: 2011-10-06 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.757.2011.MW2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2011r. stwierdzające nieważność § 15 uchwały Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr IX/53/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakowice, w części dotyczącej działek nr: 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4 i 269.
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:33:19