Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łąka gmina Bolesławiec, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/136/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:18
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-06-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/186/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka w części dotyczącej działek nr 91, 93/1, 93/3, 94/1, 95 i 96
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-07-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.6.8.2013.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2013r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 9 pkt 4 lit. c we fragmencie „warunkami określonymi przez administratora sieci oraz”; § 5 ust. 9 pkt 7 lit. b we fragmencie „z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej”; § 6 ust. 4 pkt 2 we fragmencie „za zgodą zarządcy terenu”; § 6 ust. 5 pkt 3 we fragmencie „za zgodą zarządcy drogi” uchwały Nr XXIV/186/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka w części dotyczącej działek nr 91,93/1,93/3,94/1,95 i 96.
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04