Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brzeźnik gmina Bolesławiec, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-08-03 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.6.5.2015.MS1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/15 z 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej złoża Brzeźnik, w części, tj.: § 13 ust. 2 pkt 1 we fragmencie „(…)budowlanych(…)”; § 13 ust. 2 pkt 2 we fragmencie „(…)budowlanych(…)”; § 16 ust. 4 pkt 1 i 3.
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:31
Data ogłoszenia: 2015-05-27 Data wydania: 2015-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej złoża Brzeźnik
Data dodania do bazy: 2015-05-28 16:14:51
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2009-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/172/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działki nr 328/2
Data dodania do bazy: 2011-04-25 18:09:00
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2010-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/189/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działki nr 328/2
Data dodania do bazy: 2011-04-29 00:38:00
Data ogłoszenia: 2009-11-16 Data wydania: 2009-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działek nr nr: 204/1, 234/1, 259/31, 259/34, 241, 242 oraz 243
Data dodania do bazy: 2011-04-18 00:38:00