Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wierzyce gmina Łubowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2010-05-19 Data wydania: 2010-03-10
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XXXII/390/2010 Rady Gminy Łubowo z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Wierzycach – działki nr ewid. 17,18,44
Data dodania do bazy: 2011-02-20 00:15:00
Data ogłoszenia: 2010-04-14 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XXX/364/2009 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rezydencjonalnej w Przyborowie, działki nr ewid. 42, 43, 45 i w Wierzycach dz. nr ewid. 201
Data dodania do bazy: 2011-03-03 22:10:00
Data ogłoszenia: 2010-04-14 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XXX/362/2009 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wierzyce, działka 116 .
Data dodania do bazy: 2011-03-04 23:22:00
Data ogłoszenia: 2009-09-21 Data wydania: 2009-08-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/339/2009 Rady Gminy w Łubowie z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wierzyce, działka nr ewid. 206 w gminie Łubowo
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:48
Data ogłoszenia: 2009-08-27 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/295/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej w Wierzycach, działki nr ewid. 159/2 i 159/3
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:09
Data ogłoszenia: 2009-08-05 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/296/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Wierzycach, działka nr ewid. 62
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35