Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wojnowice gmina Czernica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-07-06 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice z zakazem zabudowy, gmina Czernica.
Data dodania do bazy: 2011-07-07 00:11:17
Data ogłoszenia: 2011-07-06 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.155.2011.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 2 i § 17 ust. 2 pkt 1 we fragmencie: „dopuszcza się poszerzenie drogi za zgodą właścicieli terenów przyległych do drogi powiatowej, na warunkach i za zgodą zarządcy drogi” uchwały Nr VII/41/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice z zakazem zabudowy, gmina Czernica.
Data dodania do bazy: 2011-07-07 00:11:17
Data ogłoszenia: 2011-01-10 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/321/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2011-03-25 22:42:00
Data ogłoszenia: 2010-03-25 Data wydania: 2009-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/220/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2011-02-25 18:59:00
Data ogłoszenia: 2010-03-25 Data wydania: 2010-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/280/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXX/220/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2011-04-06 01:30:00