Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czernica gmina Czernica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/151/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czernica dla części 1A
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:17
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-05-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 264/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Czernica Nr XVII/166/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-08-16 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/219/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej we wsiach Czernica i Ratowice gmina Czernica.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:12
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 57/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Czernica Nr IX/87/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29
Data ogłoszenia: 2012-11-15 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:19:47
Data ogłoszenia: 2012-08-22 Data wydania: 2012-04-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 945/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Czernica nr IX/87/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01
Data ogłoszenia: 2012-01-10 Data wydania: 2011-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/99/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/258/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej we wsiach Czernica i Ratowice, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:14
Data ogłoszenia: 2011-11-23 Data wydania: 2011-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica.
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:24:41
Data ogłoszenia: 2010-09-21 Data wydania: 2010-09-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.SZ1.0911-10/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 września 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXXVI/307/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXXII/273/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica.
Data dodania do bazy: 2011-02-06 22:27:00
Data ogłoszenia: 2010-07-15 Data wydania: 2010-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/273/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica.
Data dodania do bazy: 2011-05-19 20:13:00