Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Czernica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-06 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice zachód (część A), gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:30:00
Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/151/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czernica dla części 1A
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:17
Data ogłoszenia: 2016-10-17 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/177/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Czystej, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:07
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/368/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie – część północna.
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/369/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice (południe)
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2014-09-04 Data wydania: 2014-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/355/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie przy ul. Rzecznej, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:36
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Dobrzykowice.
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/329/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części wsi Chrząstawa Wielka.
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygnatura akt II SA/Wr 754/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 1 pkt 1 i 2 uchwały nr XXV/220/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek nr 32, 33 AM1, w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy Podhalańskiej z dnia 21 marca 2013 r. nr XXV/220/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-jącego część działek nr 32 i nr 33, AM-1, w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy Podhalańskiej
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2013-12-18 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/276/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stawowej w Dobrzykowicach.
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:25