Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kamieniec Wrocławski gmina Czernica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-10-17 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/177/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Czystej, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:07
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygnatura akt II SA/Wr 754/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 1 pkt 1 i 2 uchwały nr XXV/220/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek nr 32, 33 AM1, w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy Podhalańskiej z dnia 21 marca 2013 r. nr XXV/220/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-jącego część działek nr 32 i nr 33, AM-1, w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy Podhalańskiej
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2013-08-16 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/220/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek nr 32, 33 AM1 w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy Podhalańskiej.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:12
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 755/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Czernica nr XVII/168/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kamieniec Wrocławski
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2012-09-17 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kamieniec Wrocławski
Data dodania do bazy: 2012-09-18 10:24:40
Data ogłoszenia: 2012-09-07 Data wydania: 2012-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:31:37
Data ogłoszenia: 2012-01-10 Data wydania: 2011-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIII/183/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i przemysłowo-usługowe we wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica, w zakresie komunikacji
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:14
Data ogłoszenia: 2011-10-19 Data wydania: 2011-07-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 216/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Czernica nr XXXVI/312/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:47:31
Data ogłoszenia: 2011-09-07 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:06:53
Data ogłoszenia: 2011-08-29 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kamieniec Wrocławski
Data dodania do bazy: 2011-08-29 17:29:39