Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chrząstawa Wielka gmina Czernica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/329/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części wsi Chrząstawa Wielka.
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15
Data ogłoszenia: 2012-03-06 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/130/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka i Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy, gmina Czernica.
Data dodania do bazy: 2012-03-08 22:01:34
Data ogłoszenia: 2012-01-10 Data wydania: 2011-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIX/272/2002 z dnia 18 marca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Chrząstawa Wielka, gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:14
Data ogłoszenia: 2011-12-15 Data wydania: 2011-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/88/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część południowa), gmina Czernica.
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:13:25
Data ogłoszenia: 2011-08-29 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część północna), gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2011-08-29 17:29:39
Data ogłoszenia: 2011-08-29 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Chrząstawa Wielka
Data dodania do bazy: 2011-08-29 17:29:39
Data ogłoszenia: 2011-08-29 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Chrząstawa Wielka
Data dodania do bazy: 2011-08-29 17:29:39
Data ogłoszenia: 2011-01-04 Data wydania: 2010-07-19
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 223/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Czernica nr XXVI/178/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część południowa)
Data dodania do bazy: 2011-04-29 23:45:00
Data ogłoszenia: 2010-09-14 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/231/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część północna), gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2011-03-14 19:38:00
Data ogłoszenia: 2010-09-14 Data wydania: 2010-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/310/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXI/231/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część północna).
Data dodania do bazy: 2011-02-20 20:38:00